Besen

Art. Nr.: V9445851

Straßenbesen

ab 37,98 €

Art. Nr.: V9445781

Hygiene-Großraum Saalbesen

ab 18,14 €

Art. Nr.: V9160925

Saalbesen mit Metallhalter

ab 33,78 €

Art. Nr.: V9171343

Wasserschieber mit Aufhänger

ab 34,82 €

Art. Nr.: V9445417

Kehrganitur

ab 18,38 €

Art. Nr.: V9445431

Carbon-Besenstiel

ab 34,14 €

Art. Nr.: V9445991

PBT Hygiene-Großraumschrubber

ab 16,71 €

Art. Nr.: V9445424

Aluminium Besenstiel / eloxiert

ab 25,78 €